Shenzhen Ruised Technology Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Mr. Dennis Hong

Mr. Dennis Hong

Department:
Sales
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Telephone:
**
Mobile Phone:
**
Address:
Block A 10E, Huaqiang Building, Huaqiang Road,Futian District
Zip:
518031
Country/Region:
China
Province/State:
Guangdong
City:
Shezhen

Thông tin liên hệ công ty

Company Name: Shenzhen Ruised Technology Co., Ltd.
Operational Address: Block A-10E, Huaqiang Plaza, Futian Dist., Shenzhen, Guangdong, China
Website: http://ruised.en.alibaba.com
Trang web trên alibaba.com: ruised.en.alibaba.com
Cửa hàng Aliexpress.com:
Gửi email cho nhà cung cấp này
thương mại Đảm Bảo
Trung Quốc
nhà cung cấp Đánh Giá:
150 Giao dịch 120,000+
của nhà cung cấp giao dịch tiến hành qua Alibaba.com tại quá khứ 6 tháng.
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của nhà cung cấp:
Tìm hiểu thêm